Family Photos

朋友問到我有冇影家庭相, 兒童相, 佢話睇完我網頁冇咩呢d相, 我諗諗下真係好似係比較小影家庭相, 只係間唔中影下, 有時去影樓, 有時屋企同出街影下…
咁就借呢個機會出下我影的家庭/兒童相啦, 如有興趣可以聯絡danielyimphoto@gmail.com
大家夾下時間吧!

family photos排版1

family photos排版2

family photos排版3

family photos排版4

family photos排版5

family photos排版6

family photos排版7

family photos排版8

family photos排版9

family photos排版10

family photos排版11

family photos排版12

family photos排版13

family photos排版14

family photos排版15

family photos排版16

family photos排版17