Lily & Jason Wedding

新郎哥Jason係我攝影時認識的朋友, 巧合的是大家都係2011年3月11日註冊結婚, 而佢就係關島註冊, 我就可以幫佢補擺喜酒時影相, 德藝會個場好靚, 樓底高, 當日我有Kenny幫忙打燈。而家我接的婚禮, 儘量我都會帶埋助手幫忙打燈, 效果真的較佳。