Wedding Day Photography菲林相@Christy & Lance

年多前同Christy & Lance傾談時, 他們問我可否為他們拍些菲林相呢? 由於我本身是菲林攝影的愛好者, 遇到同道中人當然很開心, 多謝他們給機會我用菲林相機為他們拍攝婚禮, 雖然器材拎多了(數碼加菲林), 但曬相後那種滿足及及看菲林的質感, 是無法形容的。很高興Christy & Lace也很喜歡….

MUA: Joan Makeup

https://www.facebook.com/MakeupByJoanCheung/?fref=ts

christy & lance排版1

christy & lance排版2

christy & lance排版3

christy & lance排版4

christy & lance排版3A

christy & lance排版5

christy & lance排版6

christy & lance排版7

christy & lance排版8

christy & lance排版9

christy & lance排版10

christy & lance排版11

christy & lance排版12

christy & lance排版13

christy & lance排版14

christy & lance排版15

christy & lance排版16

christy & lance排版17

christy & lance排版18

christy & lance排版19

christy & lance排版20

christy & lance排版21

christy & lance排版22

christy & lance排版23

christy & lance排版24

christy & lance排版25

christy & lance排版26