Wedding Day Photography: 感激我遇見(婚禮劇場版)@Gakei & Eric

新郎哥Eric係我舊同事, 我也盡力去做到他們性格特色的相片, 好似新娘子為籃球球証, 拋花球就建議以籃球跳波的形式拋花球。

當天亦下大雨, 見到成班兄弟好似G4咁保護佢地上花車, 呢D畫面O係好天係影唔到O既… 

段Same Day Edit亦配合他們朋友所說的伊健之夜…!! 

Jane & Roy-116A

DSC_4030A

DSC_4026A

DSC_4173A

DSC_4267A

DSC_4289A

DSC_4375

DSC_4386A

DSC_4397A

DSC_4421A

DSC_4455A

DSC_4660A

拋花球A

DSC_4668A

DSC_4681A

Jane & Roy-116B

DSC_4724A

DSC_4940A